Uthyrningspolicy

Hos Emprender är alla välkomna att söka bostad!

För att bli aktuell i urvalet för en specifik lägenhet krävs lämnad intresseanmälan via e-post, brev eller telefonsamtal. Intressenter som lämnat uppenbart oriktiga uppgifter i sin intresseanmälan kan komma att spärras i upp till två år. Vi har inget förturssystem för trångboddhet, separationer eller liknande.

För att hyra en bostad av oss krävs det att du ska vara myndig, du ska ha fyllt 18 år. I annat fall t.ex om en gymnasieelev får plats på ett gymnasieprogram och söker bostad önskar vi att vårdnadshavare/-na istället står som part/-er på kontraktet.

Du skall ha en godtagbar inkomst i form av lön, sjuk- eller ålderspension, studiemedel från CSN, garanterad etableringsersättning, aktivitetsersättning eller ersättning från arbetslöshetskassan, eventuella bostadsbidrag/bostadstillägg kan räknas in.

  1. Du har tre gånger årshyran i årsinkomst enligt konsumentverkets rekommendationer för skälig levnadsstandard
  2. Du har en stadigvarande inkomst, med stadigvarande menas en inkomst som är garanterad minst 9 mån framåt
  3. Du har inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder. En kreditupplysning görs på alla som blir aktuella för kontrakt.
  4. Du har goda boendereferenser eller annan godtagbar referens
  5. Borgensman godkänns i vissa fall
  6. Det ska finnas en gällande hemförsäkring.
  7. Antal personer i hushållet skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och plan lösning. För att förhindra osunda boendeförhållanden begränsar vi därför antalet boende i lägenheten enligt följande (undantag kan göras i vissa fall):

1 rok max två personer

2 rok max tre personer

3 rok max fyra personer

4 rok max sex personer

5 rok max åtta personer