Skara Skolscen-fastigheten BROMSEN 1

img_2222 img_2223 img_2224 img_2225 img_2226 img_2227 img_2232exterior-2

img_7774

 

Bild cred till Västergötlands museum och Skara Gille.

 

 

Utdrag ur Västergötlands museums antikvariska bedömning inför bygglovsansökan avseende Skara Bromsen 1 fd tingshuset och även känt som Skara Skolscen. Texten är skriven av Roberth Olofsson, antikvarie.

.Bakgrund – historia

Den svenska så kallade ”tingshusbyggnadsskyldigheten” innebar att de jordbrukare som förfogade över i mantal satt jord, var skyldiga att bidra till byggandet och underhållet av tingshuset i sitt härad. Skyldigheten reglerades första gången i 1734 års lag men redan under 1600-talet uppfördes funktionsspecifika tingshus i flera härader. När de var som flest, på 1850-talet, var över 300 tingshus i bruk. Från tidsperioden 1700-1971 finns idag omkring 350 bevarade tingshus. Ett fyrtiotal av dem används fortfarande som domstolslokaler men majoriteten innehåller helt andra funktioner, exempelvis bostäder, förskolor, affärer och bibliotek. Under de senaste åren har antalet tingsrätter minskat till 56 och något fler byggnader används regelbundet som tingshus.

Skarabygdens domsaga var en domsaga i Skaraborgs län. Den bildades den 1 januari 1944 genom samgående av Skånings, Valle och Vilske domsaga samt Skara rådhusrätt. Domsagan upplöstes 1971 i samband med tingsrättsreformen i Sverige, då den överfördes till Lidköpings tingsrätt. Den gemensamma tingsplatsen placerades i Skara. 1905 stod ett nytt tingshus färdigt inne i staden vid Folkungagatan. Tingshuset från 1905 i Skara användes fram till 1959. Scenskolan har sedan haft verksamhet i huset t.o.m 2016, nu står huset inför en ombyggnation till privatbostäder.

Tingshuset ligger i samma kvarter som vattentornet som är byggnadsminne. Kvarteret vittnar även om en expansiv period i Skaras historia under 1900. Området präglas av imposanta villor och bebyggelse i kvarterstruktur i tre våningar som förhåller sig bra till Tingshusets volym. Tingshuset utgör ett viktigt kulturhistoriskt inslag för den kringliggande stadsmiljön.

Huset ritades av Borås arkitekten Lars Kellman år 1902 och stod färdigt 1905. Huset är uppfört i historiserande stil. Den har en sockel i kalksten, troligen lokala råvaror från Kinnekulle. Fasaderna har ett beklädnadstegel i ljussandstenstegel, som är i en verbländerkomposition. Den har en gesims i kalksten. Taket är valmat och täckt i falsad plåt som är målad i en grå kulör. Det gjordes på baksidan en tillbyggnad 1994 av Arkitekten Allan Ahlman som har ljusgul puts. Tillbyggnaden har också valmat plåttak. Det gamla tingshuset, vilar på minnen och traditioner och är ett viktigt historiskt minnesmärke i Skaras stadsmiljö med välbevarad och omsorgsfullt gestaltad exteriör. Även delar av interiören har kvar det välbevarade original utförandet.

img_2218

Från tiden då Skara Skolscen huserade i lokalerna.

Projekten med att omvandla fastigheten från skollokal och teaterscen till bostäder påbörjades i årsskiftet 2018- 2019 och gick via återställning av stuckaturer, dörrar och målningar med mera till att den nionde och sista lägenheten i projektet slutfördes i månadsskiftet mars-april 2022.

Den 6 juni 2022 tilldelades Emprender Skara kommuns byggnadsvårdspris för renoveringen.

img_2905 img_2357 img_0143 img_2407

img_2409

Utdrag ur NLT 2019-09-05

sklt-190925

Utdrag ur NLT 2020-03-03

capture

Utdrag ur SKLT 2022-01-02

sklt-220102

SVT 18 september 2019

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/mustafas-kunskaper-raddar-sekelskiftesrenovering-i-skara

Efter bilder:

img_2409

 

 

img_2396img_0853

img_2357img_2402

img_7774 img_7924

folkungagatan 2img_6706 img_8203 img_6385 lgh-6-26 lgh-6-27 img_8199img_8202img_8201img_7822img_7826img_0991img_0996img_5206img_0600

img_0597img_0596img_0595img_0594

img_9190 img_9191 img_9192 img_9193 img_9204 img_9308img_9192img_9306img_0708img_9194

Före bilder:

img_7143 img_7671 img_7075 img_7072 img_4615 img_4614 img_7069 img_7070 img_7071 tingssalen-2 tingssalen img_6746img_6634lgh-6-9lgh-6-20img_6600img_6598